Wednesday, June 8, 2011

گریه
گریه
گریه
صبح با صدای گریه شدید و بی‌وقفه‌ی نوزاد همسایه از خواب بیدار می‌شم
شب، لابلای گریه‌هاش به خواب می‌رم

1 comments:

عسل said...

هنوز بچه هه داره گریه می کنه؟ :( بیا بنویس