Sunday, September 15, 2013

سکوت یعنی دهن‌ت را ببند و غر نزن.‏
سکوت یعنی خوش نمی‌گذره.‏
سکوت یعنی حال‌م با هیچ چیزی خوش نیست.‏
سکوت یعنی اشک‌های روی گونه.‏
سکوت یعنی جایی که نیست.. بلاتکلیفی، سرگردونی، چه کار می‌خوام کنم؟ تا کی فکر کردن باشه برای بعد؟ بعدتر؟ برای فردایی که نمیاد؟
یعنی ترس..‏
سکوت یعنی...‏

امیدوارم نبودن گودر و فیدخوان‌هایی که هیچ وقت عادت نمی‌شه خواننده‌های این‌جا را به صفر متمایل کرده باشه و با خودم حرف بزنم فقط. بدون هیچ خواننده‌ای.‏

2 comments:

کافه بخارا said...

بدون خوانند نیستی

silhouette said...

haj khanoom kojaiy shoma!!!