Wednesday, August 3, 2011

از اون‌روزهایی هست که هرچیزی می‌تونه اشک در آر باشه

1 comments:

عسل said...

من چند وقته اشکم دیگه در نمیاد ولی خیلی توی خودم می رم.... می رم تو لاک خودم و ....