Saturday, August 6, 2011

رو هوا زندگی می‌کنم..
با چشم‌هایی که مدام پر و خالی می‌شن از اشک..

0 comments: