Friday, August 26, 2011

یه روزی می‌رم تصدیق پایه یک می‌گیرم.. کامیون می‌خرم و می‌زنم به جاده..‏
‏رها می‌شم تو بیابون..‏

0 comments: