Monday, November 21, 2011

ساعت رفتن هر روز زودتر از دیروز می‌شه.. تا دیروز پنج و نیم بیدار می‌شدم و ساعت شش سرویس جلوی در بود.. فردا ساعت پنج و نیم میان دنبالم.‏
خستگی مجالی برای هیچ نمی‌ذاره.. شب می‌رسم خونه.. دوش آب گرم، شام و خواب!‏
سه روز از فیلم‌برداری گذشته و انگار سال‌هاست نخوابیدم..

1 comments:

عسل said...

خوب شد یه چیززی نوشتی من نگرانت شده بودم که چی شده یهو نیستی
امیدوارم لااقل یه خستگی دلچسب باشه و با رضایت
مواظب خودت باش زیاد
:*