Monday, May 23, 2011

علایم افسردگی را سرچ کردم
بی‌شک همشون را دارا هستم!
قدم بعدی؟
خودم را از این وضعیت بکشم بیرون.

1 comments:

عسل said...

از همون خط آخر نوشته ات معلومه که افسردگی نداری :)
تازه علمیشو بخوای باید 2 هفته تموم هر روز پشت سر هم بیشتر روز علائم رو داشته باشی!
ولی آدم به این حرفا کار نداره... خودش می دونه افسرده است یا نه...
یا مثل من که همه چی دال بر اینه که افسرده ام و لجوجانه مقاومت می کنم و با قرص خواب می خوابم و از اینکه وزنم داره تند تند کم و کمتر می شه خوشحال میشم...