Monday, September 19, 2011

یادم نره قوی باشم

برای رسیدن به رویا و واقعی کردنشون باید هزینه داد

1 comments:

Saranetta said...

:*:*:*:*:*:*