Sunday, January 2, 2011

یه روزهایی روز ِ من نیست
جاده‌ی بی‌مقصد و بارون و شهرام شب‌پره هم نمی‌تونه مانع از سرخوردن اشک روی گونه بشه..

1 comments:

asal said...

می دونم.. آرزو می کنم حداقل فقط به "یه روزایی" محدود شه و بیشتر نشه..