Thursday, January 20, 2011

چقدر امتحانام زیاده
هرچی هم ازش کم می‌شه باز خیلی ازش مونده
ولی دوران بسیار فان و خوشحالی را سعی می‌کنیم بگذرونیم
از سفر فشرده‌ی یکی، دو روزه تا هی مهمون بازی و معاشرت و هول هولکی درس خوندن
رسیدیم به آخر ترم و شمارش معکوس برای رفتن هم‌خانه، الف و شین
ترم بعد فقط من می‌مونم و حوضم

1 comments:

عسل said...

خاک تو سر امتحان.
ولی لحنت شاد بود دوست داشتنی بود
با اینکه انصاف نیست ولی از همین تریبون اینکه در عمرم دیگه هیچ امتحانی قرار نیست بدم رو با پز فراوان اعلام می کنم.
البته خیلی وقته ولی خب خواستم بازم بگم!